disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om belangstellenden informatie over ons bedrijf en onze projecten te verstrekken.

Website

Kolpa Architecten streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is.

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kolpa Architecten.

E-mail

E-mails zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de geadresseerde(n).
Indien u een e-mailbericht bij vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u dit te retourneren aan de afzender en daarna te vernietigen. Het gebruik van het bericht en bijbehorende attachments is in dit geval niet toegestaan.

Tekeningen en bestanden

Op verstuurde tekeningen rust auteursrecht, zoals omschreven in de DNR 2011 (herziening juli 2013), hoofdstuk 11. Kolpa Architecten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor:

  • het virusvrij zijn van de bestanden
  • latere wijzigingen op reeds verstrekte (tekening)bestanden/

Wijzigingen door derden op onze tekeningen zijn niet toegestaan. Tekeningbestanden mogen door derden alleen voor het op de begeleidende mail vermelde project worden gebruikt en zonder onze toestemming niet aan derden worden verstrekt.