Omega

Leiden

Als stedenbouwkundig kopstuk van twee woongebouwen, markeert Omega met een hoogteaccent de gebiedsontwikkeling van de Lammenschansdriehoek.

De Lammenschansweg vormt als nieuwe stadsboulevard een belangrijke ontsluitingsroute voor het Leidse centrum. Omega vormt in combinatie met de Kempeneers-locatie een hybride stadsblok, passend bij de schaal van de Lammenschansweg en een markante entree van het getransformeerde gebied.

 

tweeluik

Omega vormt – met het naastgelegen project – belangrijk deel van de stedenbouwkundige grens van de Lammenschansdriehoek. Beide gebouwen vormen samen één gesloten stadsblok en zijn daarom qua uitstraling perfect afgestemd, maar huisvesten elk een eigen programma. De gebouwen delen een groene en omsloten binnentuin, gepositioneerd boven de gedeelde (fiets)parkeervoorziening en bergingen.

 

architectuur

Het gebouw is ontworpen als kenmerkend kopstuk van de ontwikkeling aan de Lammenschansweg. De robuuste uitstraling van de bakstenen gevels draagt hieraan bij: een combinatie van inwendige en uitwendige buitenruimtes, setbacks en verschillende type en afmetingen gevelopeningen zorgen voor een afwisselende invulling van deze gevels. Het hoogte-accent aan de campus-zijde en een hoge, commerciële plint aan de Lammenschansweg geven Omega een eigen karakter aan alle kanten van het gebouw.

 

 

 

collectieve binnentuin

Het stadsblok deelt een groene, gedeelde binnentuin. In samenwerking met de Dakdokters is een ontwerp voor deze tuin gemaakt, met toepassing van het Polderdak: een dynamisch waterberging-systeem, wat Omega/Kempeneers een toekomstbestendig en klimaatadaptief stadsblok maakt.

   

 

lammenschansdriehoek

Naast Omega is Kolpa als ontwerpend partner actief in meerdere projecten die onderdeel uitmaken van deze gebiedsontwikkeling. Fysiek verbonden aan Omega wordt zo de zogenoemde Kempeneers-locatie ontwikkeld.

Eerder zijn al Kanaalpark 141, de markante Alpha Toren en de Fietsenstalling Bètaplein opgeleverd.