Dr. Huber Noodthof

Doetinchem

In het centrum van Doetinchem wordt de SETAX-locatie herontwikkeld. Wat ooit een werkhof was met een ensemble van bedrijfspanden, wordt nu een woonhof met een ensemble van woongebouwen, ieder met een eigen gezicht.

 

Architectuur

De karakteristieke woning aan de Dr. Huber Noodtstraat blijft behouden en de typerende vormentaal en korrelgrootte van de oude opstallen keren terug in de vormgeving van de nieuwe woongebouwen, die samen 60 appartementen huisvesten. De verschijningsvorm verwijst naar de kenmerkende Doetinchemse bouwstijl. Zo krijgt het linker woongebouw aan de Dr. Huber Noodtplaats een kloek hoofdvolume met zadeldak als cultuurhistorische verwijzing naar de Petrohal. Het rechter woongebouw heeft een schilddak, verticale raampartijen en betonkaderaccenten.

 

Het nieuwe hof

Het markante poortgebouw introduceert de toegang tot het hof en de nieuwe verbinding tussen de Dr. Huber Noodtplaats en -straat. Het hof, ontworpen in samenwerking met Felixx, moet een nieuwe ontmoetingsplek alsmede een rustige, groene route worden voor de buurtbewoners. Verder biedt het hof ruimte aan flora en fauna, en draagt het bij aan waterberging. Zo vormt het hof een natuurinclusief en klimaatadaptief geheel.