Zorgvuldige inbreiding

Dr. Huber Noodthof

In het centrum van Doetinchem wordt de SETAX-locatie herontwikkeld. Wat ooit een werkhof was met een ensemble van bedrijfspanden, wordt nu een woonhof met een ensemble van woongebouwen, ieder met een eigen gezicht.

  • Locatie Doetinchem
  • Expertise Stedelijk wonen
  • Opdrachtgever Burgland Real Estate
  • Partners Ten Brinke, Felixx, IMd Raadgevende Ingenieurs, M3E, Ravestein Bouwmanagement

Zorgvuldig ingepast

Om het gebouw aan te laten sluiten bij de maat, schaal en uitstraling van de Doetinchemse binnenstad, is gekozen voor een pandsgewijze opbouw. De verschillende panden zijn ontworpen als een eigentijdse vertaling van historische en karakteristieke architectuur in Doetinchem. Zo is het gebouw sterk verankerd in zowel de fysieke, stedenbouwkundige, als de historische context.

Groen woonhof

De appartementen zijn gesitueerd rondom een groene binnentuin: het Dr. Huber Noodthof. De galerijen rondom het hof zijn voorzien van een extra buitenruimte per woning, en zijn middels trappen direct verbonden met de tuin.

De tuin, ontworpen in samenwerking met Felixx, biedt met een weelderige en bloemrijke beplanting zowel privacy aan de aangrenzende woningen, als een fijne collectieve buitenruimte voor de bewoners.

Poortgebouw

Vanaf de Dr. Huber Noodtplaats wordt de collectieve binnenhof ontsloten middels een karakteristiek poortgebouw. Deze poort verbindt tevens dit plein met de Dr. Huber Noodtstraat, de winkelstraat aan de andere zijde van het blok.

1/3

Alle woningen zijn gesitueerd rondom het groene, bloemrijke binnenhof

2/3

De pandsgewijze opbouw refereert naar de voormalige bebouwing van de SETAX-locatie en de Doetinchemse historische architectuur.

3/3

Een deel van de bestaande bebouwing wordt getransformeerd naar woningen.