Groen wonen

Happy Days

Deze woonwijk kent een uniek karakter: door de groene en autovrije opzet, is het een wijk waar wonen en vakantiegevoel samengaan. Leefkwaliteit, natuur en klimaatadaptatie staan hierbij voorop.

  • Locatie Zoetermeer
  • Expertise Stedelijk wonen
  • Opdrachtgever ERA Contour & Synchroon
  • Partners ECHO Urban Design, MIX architectuur, Witteveen+Bos, ABT, Goudstikker de Vries

Schets van de stedenbouwkundige opzet van de groene woonwijk. Tekening: ECHO Urban Design

stedenbouw en landschap

Het eerste uitgangspunt voor de opzet van de woonwijk is het groene, rustige binnengebied. Omsloten door een bestaande grondwal met veel volwassen bomen en planten, biedt deze 'oase' voldoende ruimte en groen om prettig te verblijven, te spelen en te wonen. Het hele gebied is autovrij gemaakt: de auto's van bewoners en bezoekers kunnen alleen op specifieke plekken aan de buitenrand worden geparkeerd.

De woningen lijken losjes in het landschap 'gestrooid', ze wisselen van richting, hoogte en woningtype. De woningen worden steeds per 5 à 10 geclusterd tot kleine buurtjes, en delen met die woningen een gezamenlijke tussenruimte: het hof. Deze collectieve ruimtes worden door de bewoners met elkaar gebruikt en beheerd. Zo krijgt het gebied een levendige, diverse uitstraling en is een geleidelijke overgang van het openbare gebied, door semi-collectieve en collectieve ruimtes, naar de privé omgeving van de woningen.

Beeld: De Beeldenfabriek

Mix van types

Voor de invulling van het stedenbouwkundig raamwerk is gekozen voor een groot aantal woningtypen, die verspreid door de wijk terugkomen. De verschillende typen kennen wel gedeelde eigenschappen: alle woningen hebben een zadeldak met een hoge nok en lage goot, met dezelfde hellingshoek.

Ook hebben alle woningen een ‘gebouwgebonden buitenruimte’ in de vorm van een veranda: een eigen omsloten terras in het verder collectieve, groene gebied.

Terpwoning

Kolpa ontwierp voor Happy Days de ‘driekapper’, de waterwoning, de ’tweekapper’ en de terpwoning. Voor dit laatste type wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van hoogteverschillen in het landschap. De slaapkamers op de half ingegraven onderste laag zijn door hun ligging in de zomer lekker koel, en in de winter relatief warm. Tegelijk leveren deze hoogteverschillen een diverser beeld van de woonomgeving, en dragen ze bij aan een natuurlijke zonering van de verschillende woonclusters.

1/4

Tweekapper waterwoning

2/4

Driekapper

3/4

Tweekapper terpwoning

4/4

Vrijstaande terpwoning

De woonwijk is volop in aanbouw. Beeld: ECHO Urban Design.

1/9

2/9

4/9

5/9

7/9

8/9

9/9

Beeld: De Beeldenfabriek