Semi-zelfstandig zorgwonen

Hestya

Aan de oostrand van de Lammenschansdriehoek - een gebied volop in transformatie - is een kloek zorggebouw ontworpen waar mensen met een verstandelijke beperking semi-zelfstandig wonen.

  • Locatie Leiden
  • Expertise Stedelijk wonen Zorg
  • Opdrachtgever Green Real Estate, Syntrus Achmea
  • Gebruikers Gemiva, De Haardstee

Zelfstandig wonen

Hestya huisvest woningen voor mensen met een beperking. Hier kunnen ze zelfstandig wonen, met zorg of hulp als het nodig is. De woningen hebben fraaie buitenruimtes en gemeenschappelijke huiskamers op de koppen van het gebouw. De zorg en begeleiding wordt geboden door twee zorgaanbieders, Gemiva-SVG en Haardstee. Ze betrekken elk verschillende verdiepingen van het gebouw, maar waar nodig werken ze nauw samen.

Leefgalerij

De ligging van het zorggebouw naast het spoor stelde eisen aan de geluidwerendheid van de achtergevel. In plaats van het spoor de rug toe te keren met een dichte gevel, zijn er comfortabele leefgalerijen vormgegeven achter een geluidwerende vliesgevel. Tussen de galerij en de vliesgevel hangen riante balkons die de bewoners eigen kunnen maken en gebruiken.

De buitenruimtes aan de galerij worden volop gebruikt en eigen gemaakt door de bewoners

1/4

2/4

3/4

4/4

Kanaalpark 141 bevindt zich naast de Alpha Toren, een ander project van Kolpa.