Hybride stadsblok

Kappa & Omega

Kappa en Omega zijn twee gebouwen die samen één bouwblok vormen. Met een bouwhoogte van 8 tot 10 bouwlagen en een hoogteaccent, vormen de gebouwen een markant onderdeel van een van de stadsentrees van Leiden, de Lammenschansweg.

  • Locatie Leiden
  • Opdrachtgever Green Real Estate (Omega), Westelijke investment b.v. (Kappa)
  • Partners Heembouw, De Dakdokters, IMD Raadgevende ingenieurs, M3E Groep, SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling

De twee gebouwdelen zijn alzijdig ontworpen en ogen als één bouwblok met genuanceerde verschillen aan elke zijde.

1/4

De Lammenschansweg als nieuwe stadsboulevard.

2/4

Een nieuwe stadsstraat met hoogteaccent aan de campuszijde van het blok.

3/4

De plint aan de Lammenschansweg biedt ruimte aan commerciële functies en de royale entrees van de woongebouwen.

4/4

Wonen in de plint aan de groene, autovrije doorsteek.

Gemengd programma

Met sociale huurwoningen tot middeldure en dure koop- en huurwoningen en commerciële ruimten huisvesten Kappa en Omega een sterk gemengd programma.

Collectief groen

Het stadsblok heeft een groene, gedeelde binnentuin. Het bouwvolume trapt hiervoor naar de binnenzijde toe af in het aantal bouwlagen. In samenwerking met de Dakdokters is een ontwerp voor deze tuin gemaakt, met toepassing van het Polderdak: een dynamisch waterberging-systeem, wat Kappa & Omega een toekomstbestendig en klimaatadaptief stadsblok maakt.

Leidse stoep

Aan een aantal zijden van het gebouw zijn er woningen in de plint gepositioneerd. Hier is bijzondere aandacht gegeven aan de vormgeving van de voordeuren en een toe te eigenen stoepzone: de ‘Leidse stoep’.

Leefgalerij

De woningen worden grotendeels ontsloten door een 'leefgalerij'. Deze galerij is op sommige plekken verbreed, op sommige plekken zelfs in zijn geheel, en doet dienst als (extra) buitenruimte. Zo benutten we beide kanten van de woningen optimaal en maken we plekken om elkaar te ontmoeten.