Alpha Toren

Leiden

De Alpha Toren is een van de woningbouwprojecten binnen de dynamische gebiedsontwikkeling van de Leidsche Schans-driehoek. De gebiedsontwikkeling zet in op een organische verandering van een bedrijfs- en onderwijsgebied naar een hoogstedelijk woongebied met een hoge dichtheid.

 

Het Bètaplein, met hieraan gelegen onder andere het ‘mboRijnland’, speelt binnen deze ontwikkeling een belangrijke rol. De Alpha Toren is gesitueerd als slotstuk van dit plein en heeft hiermee een beeldbepalende rol.

Het gebouw biedt plaats aan 134 appartementen en commerciele ruimten in de onderste laag van het gebouw. Door de plaatsing van de commerciële ruimten in deze ‘plint’ van het gebouw, is dit overdag een levendige plek en is er veel interactie met het Bètaplein.

 

architectuur

Het woongebouw kent een tweeledig volume: enerzijds om de rankheid en de verticaliteit van het gebouw te benadrukken, anderzijds om tot een goede inpassing in haar context te komen.

Hierbij draagt het bruinrode gedeelte met een strakker stramien de uitstraling van de reeds gerealiseerde bebouwing binnen de Leidsche Schans-driehoek. Het witte bouwdeel contrasteert hiermee door een speelsere, frissere uitstraling en sluit hiermee aan bij het meer informele karakter van het Bètaplein.

 

integraal

Het gebouw is volledig integraal ontworpen, volgens de BIM-richtlijnen. Hierin is samengewerkt met ingenieursbureau TWP en de uitvoerder/aannemer, Waal. Van ontwerp tot en met bouw is, middels verscheidene CE-sessies, een doorgewerkt BIM-model ontwikkeld. Meer weten over Kolpa en BIM: lees hier verder!

 

samenspraak

In het ontwerpproces is uitgebreid gesproken met de omwonenden en andere betrokkenen bij de buurt. Gedurende deze momenten van participatie is uiteindelijk een gedragen concensus bereikt, onder andere over bouwhoogte en materialering.

Deze vorm van samenspraak is, net als de hiervoor genoemde BIM-methodiek, een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Kolpa Architecten. Lees hier meer over op deze pagina!

 

 

Leidsche schans-driehoek

Naast de Alpha Toren is Kolpa Architecten betrokken bij een aantal andere projecten binnen de (gebieds)ontwikkeling van de Leidsche Schans-driehoek. Zie voor een overzicht van alle projecten de afbeeldingen hieronder, of bekijk direct Kanaalpark 141, het ensemble van Omega en Kempeneers-locatie en de Fietsenstalling Bètaplein.