Duurzaam woonblok

Alpha Toren

De Alpha Toren is een van de eerste woningbouwprojecten in de gebiedstransformatie Lammenschansdriehoek. De toren vormt de stedenbouwkundige beëindiging van het Bètaplein, een centrale plek in het gebied.

  • Locatie Leiden
  • Opdrachtgever Green Real Estate, Vesteda
  • Gereed 2018
  • Categorie Stedelijk wonen
  • Partners Waal Bouw

Lammenschansdriehoek

De Lammenschansdriehoek transformeert, van een van een werk- en winkelgebied, naar een levendige woonomgeving. De Alpha Toren is samen met de naastgelegen school en studentenwoningen een van de eerste ontwikkelingen in deze transformatie. Uiteindelijk ontstaat op deze plek, langs een van de hoofdentrees van de stad een stedelijk woongebied met een hoge dichtheid.

1/4

Een deel van de toren sluit aan bij de omliggende, stedelijke campusgebouwen

2/4

Een deel van de toren richt zich naar de organische, losse opzet van het Bètaplein

3/4

Dat resulteert in een tweeledig volume, beide met een eigen uitstraling

4/4

Dat resulteert in een tweeledig volume, beide met een eigen uitstraling

Beëindiging van het Bètaplein

De Alpha Toren is gesitueerd aan het eind van het Bètaplein, en vormt daarmee stedenbouwkundig het slotstuk van dit plein. De hoge plint met commerciële en maatschappelijke functies vervult ook op maaiveld deze rol.

Integraal ontworpen

De Alpha Toren is in nauwe samenwerking met alle bouwpartners tot stand gekomen, en volledig in BIM uitgewerkt. Samen met de aannemer, was Kolpa verantwoordelijk voor de BIM-coördinatie en clash-controle in dit project.

Beeld: Saartje Nibbering