Park de Reeuwijkse Plassen

Reeuwijk

Een recreatiepark, volledig ontworpen vanuit de landschappelijke context en met een zeer duurzaam karakter. Het ontwerp bestaat uit een masterplan met meerdere woningtypen, gebouwd in twee fases, en een centraal parkgebouw met alle voorzieningen.

 

Het park “de Reeuwijkse Plassen” is een sterk voorbeeld van een landschappelijke gebiedsontwikkeling: het creëren van (meer)waarde voor niet alleen de opdrachtgever, maar waar de gehele streek van profiteert. Landschappelijk, omdat de transformatie van wat voorheen een grotendeels verharde camping was, volledig in het thema staat van de natuur en de landschappelijke context.

In samenwerking met Bosch Slabbers (landschapsarchitect) is een landschapsplan ontwikkeld, dat inspeelt op het onderliggende slagenlandschap. Hierin wordt als ingreep een grillige waterpartij toegevoegd, als collectief watergebied.

 

 

natuurlijk

In het nieuwe park is er zeer weinig verharding aanwezig. Eigenaren kopen slechts het huis, het landschap blijft in algemeen beheer, waardoor de landschappelijke beleving is gewaarborgd.

Ook is er in de transformatie langs alle waterkanten meerdere kilometers rietoever aangelegd, wat een enorme bijdrage levert aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit binnen het park, maar ook in haar omgeving.

 

 

architectuur

De woningen hebben een uitgesproken vormgeving: de noordgevel kent een dichte gevel, de zuidgevel heeft juist een erg open karakter. Dit komt voort uit enerzijds de wens voor privacy, het ‘niet naar binnen kijken’, en anderzijds de plaatsing van een open woonkamer met terras aan de ‘zonzijde’. Naast het hiervoor genoemd ontwerp principe, wordt de vormgeving ook bepaald door de omliggende, authentieke bebouwing (de Reeuwijkse schaal).

Vanuit zowel de landschappelijke context als de omliggende bebouwing komt een rijk materialen- en kleurenpalet naar voren, alsmede een groot aantal woningtypen, waarin keuzevrijheid is gegeven aan eigenaren om een zo gevarieerd mogelijk beeld te realiseren.

 

 

duurzaam

De recreatiewoningen zijn elk uitgerust met een warmtepomp, die middels lage-temperatuurverwarming het huis verwarmt en van warm tapwater voorziet. Tezamen met de natuurlijke gevelmaterialen, hebben de woningen een sterk duurzaam profiel.

 

 

ontwikkel- en bouwteam

Park ‘de Reeuwijkse Plassen’ is integraal ontworpen, dat wil zeggen dat de woningen tot en met de uitvoering en in samenwerking met de volgende partijen ontworpen en uitgewerkt zijn:

  • opdrachtgever
  • ontwikkelaar
  • landschapsarchitect
  • ecologen
  • installatie-adviseur
  • bouwteampartners
  • architect

 

De woningen zijn opgebouwd uit een geprefabriceerde betonnen kelderbak, die per vrachtwagen in één deel aangeleverd kan worden. Na het plaatsen van deze bak, kan de woning geheel modulair opgebouwd worden uit wederom geprefabriceerde onderdelen.

 

 

fase 1

 

fase 2

Deze fase is opgeleverd en in gebruik , fase 3 is op dit moment  in aanbouw, naar verwachting wordt de bouw opgeleverd eind 2019.