Kanaalpark

Leiden

Als ontwerpend ontwikkelpartner werkt Kolpa Architecten in Leiden aan de gebiedsontwikkeling van de Lammenschansdriehoek. Aan de Oost rand van dit stadsdeel in wording is een kloek zorggebouw ontworpen waar mensen met een verstandelijke beperking semi-zelfstandig wonen.

 

Programma

Kanaalpark huisvest zorgwoningen met fraaie buitenruimtes en gemeenschappelijke huiskamers op de koppen van het gebouw. De zorg en begeleiding wordt geboden door twee zorgaanbieders, Gemiva-SVG en Haardstee. Ze betrekken elk verschillende verdiepingen van het gebouw, maar waar nodig werken ze nauw samen.

 

 

Architectuur

De getrapte beweging in de voorgevel – met links de verspringende balkonnetjes en rechts de ritmische stapeling van de loggia’s – verwijst naar de overgang van wonen naar werken in de Lammenschansdriehoek. De getrapte balkons en de gevelopeningen op de koppen zijn gepositioneerd in een rustig en genuanceerd grid van kloeke baksteenpenanten.

 

Leefgalerij

De ligging van het zorggebouw naast het spoor stelde eisen aan de geluidwerendheid van de achtergevel. In plaats van het spoor de rug toe te keren met een dichte gevel, zijn er comfortabele leefgalerijen vormgegeven achter een geluidwerende vliesgevel. Tussen de galerij en de vliesgevel hangen riante balkons die de bewoners eigen kunnen maken en gebruiken.

 

 

Lammenschansdriehoek

De transformatie van dit deel van de Lammenschansdriehoek naar een woon-werkgebied is in volle gang, Kanaalpark is hierin een pionier geweest. Verder is Kolpa Architecten betrokken bij een aantal andere projecten binnen de gebiedsontwikkeling van de Lammenschansdriehoek. Zie voor een overzicht van alle projecten de illustratie hieronder, of lees meer over de Alpha Toren, Fietsenstalling Bètaplein, en het ensemble aan de Lammenschansweg: Omega en de Kempeneers-locatie.